1 Haziran 2023

Beyninizin Sağ Tarafını Mı Yoksa Sol Tarafını Mı Kullanıyorsunuz ?

Beyninizin sağ tarafını mı yoksa sol tarafını mı daha çok kullanıyorsunuz? Bu sorunuzun cevabı için www.isteinsan.com.tr adresinin düzenlemiş olduğu bir testi sizlere sunacağız.

Bunun öğrenmek için küçük bir teste ne dersiniz?

Beyninizin sağını mı, solunu mu kullanıyorsunuz? Bir başka deyişle, sezgisel, duygusal, ayrıntılara önem veren biri misiniz, yoksa analitik, mantıklı, aktif ve kazanç odaklı mısınız?

Eğitim sistemleri, kalıplar ve iş dünyası, insanların daha çok sol loblarını kullanmalarını sağlıyor. Yıllarca insanların düşünce kapasitelerini ölçen IQ’ya son yıllarda en az onun kadar önemli duygusal zeka (EQ) kavramı da eklendi. EQ sağ beyni kullanma kapasitemizin en az sol kadar önemli olduğunu ortaya koydu.

IQ ve EQ arasındaki en önemli farklardan birisi, IQ’nuza 7 yaşından sonra yapabileceğiniz hiçbir şeyin olmaması. Ancak sağ beyin kapasitenizi her zaman istediğiniz kadar geliştirebilirsiniz.

Aşağıdaki test, düşünce ve hafıza konusunda dünyanın en önde gelen iki ismi Tony Buzan ve Michael J. Gelb’in görüşleri doğrultusunda hazırlandı. Dahilerin düşünce şekillerinin günlük hayata uygulanabilirliğini sorgulayan iki uzmana göre ‘önemli olan beynin her iki lobunu da etkili kullanabilmek.’

Test bireylerin hali hazırda beyinlerinin hangi bölümlerini daha aktif kullandıklarını saptamaya yarıyor. Her iki lobu da aktif kullanmaları halinde çok daha etkili bir yaşam tarzı sürdürebilmeleri konusunda önemli bir farkındalık sağlıyor.

Test:

Nasıl düşünüyorsunuz?
Aşağıdaki sorularda a ve b şıklarının toplam puan değeri 5. Bu puanın tamamını bir şıkka verebilir ya da şıklar arasında dağıtım yapabilirsiniz. Yani a: 0 – b:5, a:1 – b: 4, a: 2 – b: 3 vb. Unutmayın! Her soruda 5 puanın tamamını şıklar arasında dağıtacaksınız. 20 soruyu yanıtladıktan sonra a ve b şıklarına verdiğiniz puanları toplayın. Çıkan sonuç sizin sağ ve sol beyninizi hangi oranlarda kullandığınızı ortaya çıkaracak.

1►Ayrıntılı bir düzenleme sisteminiz ve her şey için bir yeriniz var mıdır?
a. Evet
b. Hayır

2►Sınavlarda hangi soru tipini tercih edersiniz/ederdiniz?
a. Doğru / yanlış, çoktan seçmeli, eşleme gibi yorum gerektirmeyen soruları
b. Ucu açık yorum sorularını

3►Bir dans figürü öğrenirken, hangisi öğrenmenizi kolaylaştırır?
a. Öğreteni taklit edip müziğin ritmini hissetmek
b. Figürü adım adım öğrenip uygulamak

4►Bir tiyatro salonu, amfi ya da sınıfa oditoryuma girdiğinizde (başka etkileyen unsurlar olmadığını varsayarsak) hangi tarafa oturmayı tercih edersiniz?
a. Sağ
b. Sol

5►Sık sık önsezileriniz olur mu?
a. Evet
b. Hayır

6►Önsezilerinizi dinler misiniz?
a. Evet
b. Hayır

7►Mobilyalarınızın yerlerini yılda bir kaç kez değiştirir misiniz yoksa aynı düzende kalmalarını mı tercih edersiniz?
a. Değiştirmem
b. Değiştiririm

8►Saatiniz olmadan ne kadar süre geçtiğini tahmin edebilir misiniz?
a.Evet
b. Hayır

9►Kıyaslayacak olursak, hangisini daha kolay anlarsınız?
a. Cebir
b. Geometri

10►Hangisini daha kolay hatırlarsınız?
a. İsimler
b. Yüzler

11►Birisi sizden “Okul” kavramını anlatmanızı istese, duygularınızı çizerek mi yazarak mı ifade etmeyi yeğlersiniz?
a. Çizerek
b. Yazarak

12►Birisi sizinle konuşurken, neye dikkat edersiniz?
a. Sözcük anlamı (söylenen)
b. Vurgu ve duygular (nasıl söylendiği)

13►Konuşurken, ellerinizi ne kadar kullanırsınız?
a. Çok az kullanırım
b. Sürekli kullanırım

14►Masanız / çalışma alanınız;
a. Düzenlidir
b. Gerekebilecek malzemelerle dolu ve kalabalıktır

15►Hangisini okumak size kolay gelir?
a. Ana fikirler
b. Belirgin detaylar

16►Hangisinde daha iyi düşünürsünüz?
a. Otururken
b. Hareket halindeyken

17►Hangi tarz şeyleri söylemek size kendinizi daha rahat hissettirir?
a. Esprili şeyler
b. Mantıklı şeyler

18►Matematikte;
a. Sonuca nasıl ulaştığınızı açıklayabilirsiniz.
b. Sonuca ulaşırsınız ama nasıl olduğunu açıklayamazsınız.

19►Çocuklarla vakit geçirmek ;
a. Sorumluluktur
b. Keyiftir

20►Not tutarken;
a. Birden fazla renkte kalem kullanırım
b. Genellikle tek kalem kullanırım

 

Sol Sağ
1 a b
2 a b
3 b a
4 a b
5 b a
6 b a
7 a b
8 b a
9 a b
10 a b
11 b a
12 a b
13 a b
14 a b
15 b a
16 a b
17 b a
18 a b
19 a b
20 b a

 

Hesaplama:
(0-5 arasında verdiğiniz puanları “a” ve “b” şıklarının yanına yazın. 5 puanı “a” ve “b” şıkkı arasında paylaştırmanız gerekiyor. Test bitince sütunları toplayın ve beyninizin ne tarafını daha fazla kullandığınızı görün)

BEYNİN İKİ TARAFI NELERİ TEMSİL EDİYOR

Sol Beyin Sağ Beyin
►Pozitif ►Sezgisel
►Analitik ►İhtiyari
►Doğrusal ►İçsel
►Kesin ►Duygusal
►Sıralı ►Şakacı
►Sözel ►Sözel değil
►Somut ►Ayrıntıcı
►Mantıklı ►Görsel-resimsel
►Aktif ►Sembolik
►Kazanç odaklı ►Artistik
►Dikkatli ►Fiziksel
►Kusursuz ►Hareketleri uyumlu
►Sistematik ►Çocuksu
►Yazılı harf-rakam ►Eleştirel değil

Sol lobu baskın olanlar sağ lobu çalıştırmak için ne yapmalı

►Görselleşmeli, hayal kurmalı
►Örneklere bakmalı
►Karşıtları incelemeli
►Vücut dilini ve ses tonunu kullanmalı
►Çocuğun sağ beynine mesaj vermeli
►Empatik olmalı
►Vücudunu hareketlendirmeli

Sağ lobu baskın olanlar sol lobu çalıştırmak için ne yapmalıbeyin sag sol

►Notlar almalı, yazmalı
►Organize olmalı, önceliklerini belirlemeli
►Fikirleri değerlendirmeli, hedefleri belirlemeli
►Vücut dilini ve ses tonunu kontrol etmeli
►Daha mantıklı olmalı
►Karşılaştırmalı, eleştirmeli
►Sorgulayıcı olmalı, gözden geçirmeli

(*) Test, düşünce ve hafıza konusunda dünyanın en önde gelen iki ismi Tony Buzan ve Michael J. Gelb’in görüşleri doğrultusunda, Management Centre Türkiye (MCT) Şirkete Özel Eğitim Çözümleri Danışmanı Kemal İslamoğlu tarafından geliştirilmiştir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.