26 Mart 2023

Hangi Kurum Ya Da Kuruluşlar Hangi Bakanlığa Bağlı ?

Diyanet İşleri Başkanlığı, MİT, TOKİ, TMSF, SPK, RTÜK, BDDK, TİKA, TPE, TKDK, MYK, İş-Kur, SGK, DPK, TODAİE, İl Bank, YurtKur, OGM, DSİ, PİGM, DMİ, EİE, MTA, TAEK, TEİAŞ, TKİ, EÜAŞ, TPAO, BOTAŞ, ETİ MADEN, TTK, TEMSAN, BOREN, EPDK, JGK, EGM, TÜİK, Kefalet Sandığı, DMO, HGK, SSM, MKE, AYİM, Türksat A.Ş. , BTK, TCK, SHGM, DHMİ, TCDD nereye, hangi bakanlığa bağlı?Hangi Kurum ya da Kurulus Hangi Bakanliga Bagli

Kpss sınavlarına hazırlanan, genel kültür açısından öğrenmek isteyenler, memur olarak çalışmak istedikleri kurumu tanımak isteyenler için kurum ve kuruluşların nereye bağlı olduğunu, hangi kurum ve kuruluşların hangi bakanlığa bağlı olduğunu bilgebilir.com’dan öğrenebilirsiniz.

Başbakanlığa Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar – Başbakanlıkla İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar
Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği ( MGK )
Milli İstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı ( MİT )
Diyanet İşleri Başkanlığı
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı ( TOKİ )
Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı
Hazine Müsteşarlığı
T.C Merkez Bankası
T.C Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü
Türkiye Halk Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü
Türkiye Kalkınma Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü
Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş Genel Müdürlüğü
Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Genel Müdürlüğü
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı ( SPK )
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ( BDDK )
Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu ( TMSF )
Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü
Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü
Anadolu Ajansı T.A.Ş Genel Müdürlüğü
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ( RTÜK )
Tanıtma Fonu Kurulu Sekreterliği
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı ( TİKA )
Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Adalet Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar – Adalet Bakanlığı ile İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar
Adli Tıp Kurumu Başkanlığı
Ceza ve İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İş Yurtları Kurumu
Türkiye Adalet Akademisi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlarhangi kurum nereye bagli
Türk Patent Enstitüsü ( TPE )

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar – Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İlişkili Kurumlar ve Kuruluşlar
Türk Akreditasyon Kurumu ( TÜRKAK )
Türk Standartları Enstitüsü Başkanlığı ( TSE )
Milli Prodüktivite Merkezi Başkanlığı ( MPM )
Küçük ve Orta Ölçekli İdareleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı ( KOSGEB )
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ( TÜBİTAK )
Türkiye Bilimler Akademisi ( TÜBA )
Şeker Kurumu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar
Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü ( İş-Kur )
Sosyal Güvenlik Kurumu ( SGK )
Mesleki Yeterlilik Kurumu ( MYK )
Türkiye ve Orta-Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü ( TODAİE )
Devlet Personel Başkanlığı ( DPB )

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar – Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı
İller Bankası Genel Müdürlüğü ( İl Bank )

Gençlik ve Spor Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar – Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İlişkili Kurumlar ve Kuruluşlar
Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ( YurtKur )
Türkiye Futbol Federasyonu

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar – Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının İlgili Kuruluşları
Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlüğü (EBK)
Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (Çay-Kur)
Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu ( TKDK )

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile İlişkili Kurumlar ve Kuruluşlar
Rekabet Kurumu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar
Darül Aceze Müessesi Müdürlüğü

Orman ve Su İşleri Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ( DSİ )
Orman Genel Müdürlüğü ( OGM )
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü ( DMİ )

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar
Petrol İşleri Genel Müdürlüğü ( PİGM )
Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü ( EİE )
Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ( MTA )
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanlığı ( TAEK )

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar – Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile İlişkili Kurumlar ve Kuruluşlar
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü ( TEİAŞ )
Elektrik Üretim A.Ş. Genel Müdürlüğü ( EÜAŞ )
Türkiye Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş. Genel Müdürlüğü ( TETAŞ )
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Müdürlüğü ( TKİ )
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürlüğü ( TPAO )
Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş. Genel Müdürlüğü ( BOTAŞ )
Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü ( ETİ MADEN )
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğü ( TTK )
Türkiye Elektromekanik Sanayi A.Ş. Genel Müdürlüğü ( TEMSAN )
Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü Başkanlığı ( BOREN )
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ( EPDK )

İçişleri Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar – İçişleri Bakanlığı ile İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar
Emniyet Genel Müdürlüğü ( EGM )
Jandarma Genel Komutanlığı  (JGK )
Sahil Güvenlik Komutanlığı

Kalkınma Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlarhangi devlet kurumu nereye bagli
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı ( TÜİK )

Kültür ve Turizm Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar
Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü
Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü ( DT )

Maliye Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar – Maliye Bakanlığına İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar
Gelir İdaresi Başkanlığı
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü
Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü ( DMO )
Kefalet Sandığı Başkanlığı
Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu
Kamu İhale Kurumu ( İlişkili )

Milli Savunma Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar – Milli Savunma Bakanlığı ile İlgili Kurumlar ve Kuruluşlar
Harita Genel Komutanlığı ( HGK )
İlaç Fabrikası Komutanlığı
Savunma Sanayii Müsteşarlığı ( SSM )
Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü ( MKE )
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ( AYİM )
Askeri Yargıtay Başkanlığı
TUSAŞ Genel Müdürlüğü

Ulaştırma Bakanlığına Bağlı Kurumlar ve Kuruluşlar – Ulaştırma Bakanlığı ile İlgili / İlişkili Kurumlar ve Kuruluşlar
Denizcilik Müsteşarlığı
Türkiye Cumhuriyeti Karayolları Genel Müdürlüğü ( TCK )
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ( SHGM )
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü
Devlet Hava Meydanları İşletmesi ( DHMİ )
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü ( TCDD )
Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ( PTT )
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ( BTK )
Türksat A.Ş.

2 Comments

  1. Kpss Genel Kültür Reply

    Hangi Kurum Ya Da Kuruluşlar Hangi Bakanlığa Bağlı ? Sadece Kpss güncel konular ve kpss genel kültür açısından değil bir vatandaş olarak bilmemiz gereken bir bilgi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.