7 Haziran 2023

Hatime Kamilçelebi Davranışsal İktisat Kitabını İndir

Davranışsal İktisat İle İlgili Okunması Gereken Bir Eser.

Davranışsal iktisat ilgili birçok yararlı bilginin yer aldığı bu kitabı ücretsiz pdf olarak indirebilirsiniz.

Hatime Kamilçelebi Davranışsal İktisat

Dr. Hatime Kamilçelebi’nin Davranışsal İktisat Kitabından Alıntılar

Yirminci yüzyılın başlarından itibaren modernizm yerini yavaşça farklı bir döneme bırakırken insanı teknolojik, rasyonel ve üretmeye odaklı bir varlık olarak tanımlamak zorlaşmaya başlamıştır. Yeni dönemle birlikte insanın kognitif yanlılıkları olan bir varlık olduğu ve kararlarını bu kısıtlar altında aldığı anlaşılmaya başlanmıştır. Psikoloji biliminde özellikle son elli yılda bu çerçevede önemli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Psikoloji alanından önce sanatta Dadaizm, felsefede M. Heidegger ile netleşmeye başlayan bu yeni bakışın iktisat bilimine ulaşması biraz daha fazla zaman almıştır.

İktisat bilimi, uzun süre utiliteryanizm ve homo-economicus gibi kavramlar üzerine kurduğu insan anlayışını günümüzde sorgulamaktadır. Bu çerçevede iktisatta psikoloji alanının bulgularının kullanılması gittikçe yaygınlaşmaktadır. Bu bulguları iktisadi olguları yorumlamak amacıyla kullanmak meselenin bir yönünü oluşturmaktadır. Son yıllarda yaşanan bir başka gelişme ise psikolojinin araştırma yöntemlerinin iktisatta daha sıklıkla kullanılmaya başlanmasıdır. Anket deneyleri, standardize psikolojik ölçekler ve deneyler gibi yöntemler iktisat alanındaki bilimsel çalışmalarda önemli yeni bulgulara ulaşılmasını sağlamaktadır. Bu sayede kalkınma problemlerine daha gerçekçi çözümler üretilmekte, emek piyasasında çalışma koşullarını belirleyen psikolojik etkenler, gelir dağılımı, nispi gelir, vergi politikaları, işsizlik, girişimcilik ve daha birçok olgu daha iyi anlaşılmaktadır.

Davranışsal iktisadın, iktisadi olguların daha iyi anlaşılmasına yaptığı katkı meselenin bir yönünü oluşturmaktadır. Bir başka yön ise bu çalışmaların politika yapıcılarının neler yapması gerektiğine dair önemli ipuçları içermesidir. Bazen bu bulgular ipucu olmanın veya yol göstermenin ötesine geçip nudge (dürtme) uygulamaları gibi doğrudan uygulanabilir teknikler de içermektedir. Tüm bu özellikleri düşünüldüğünde davranışsal iktisat, hem iktisadi olguların anlaşılmasına hem politika üretilmesine verdiği katkılar nedeniyle her geçen gün daha da ön plana çıkmaktadır. Bu çalışmaların iktisat bilimi içerisindeki yerinin ne yönde ilerleyeceğini zaman gösterecektir. Alanın en önemli isimlerinden D. Kahneman’a davranışsal iktisadın geleceği sorulduğunda buna gelecek kuşakların karar vereceğini belirtmiştir. Fakat alanın her geçen gün artan önemi ve iktisat bilimine getirdiği yeni açılım hesaba katıldığında gelecekte daha fazla davranışsal iktisat çalışması olması yüksek bir olasılık gibi görünmektedir. Davranışsal iktisadın alana bir diğer katkısı ise ülkeler veya kültürler arası farkların iktisadi olgular üzerindeki etkisini daha net bir şekilde ortaya koymasıdır. Davranışsal iktisat ile gelen gelişmeler sayesinde örneğin gelişmiş bir ülkede başarılı olan bir istihdam politikasının gelişmekte olan bir ülkede neden başarılı olamadığının nedenlerini göstermek daha olası hale gelmiştir. Din, kültür ve iktisadi gelişmişlik farkı gibi birçok unsurun iktisadi olgular ile etkileşimi daha iyi anlaşılmaya başlanmıştır. Bu çerçevede davranışsal iktisadın Türkiye’yi daha iyi anlamamıza verebileceği katkı da açıktır. Dolayısıyla değerli meslektaşım Dr. Hatime Kamilçelebi’nin bu kıymetli çalışması ayrıca bu açıdan da önem arz etmektedir. Akademisyenlerin, öğrencilerin ve profesyonellerin yanı sıra davranışsal iktisada ilgi duyan herkesin bu kitaptan yararlanacağını düşünüyorum. Prof. Dr. Gökhan Karabulut

Dr. Hatime Kamilçelebi’nin Davranışsal İktisat adlı kitabının ücretsiz e-kitap formatını aşağıdaki linke tıklayarak ulaşabilir ve indirebilirsiniz.

Dr. Hatime Kamilçelebi’nin Davranışsal İktisat Kitabını İndirme Linki:

http://www.ijopec.co.uk/wp-content/uploads/2020/01/2019_20.pdf

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.