26 Mart 2023

İbn-i Haldun Sözleri

Dünyanın ve İslam Dünyasının Önemli Bilim İnsanlarından İbn-i Haldun’un Söylediği Sözler, En Güzel Sözleri.

İbn-i Haldun’un tam adı Ebu Zeyd Abdurrahman bin Muhammed bin Haldun el Hadrami’dir.

İslam dünyasının en önemli bilim insanlarından birisidir İbn-i Haldun. Özellikle Mukaddime adlı eser ile tanınmaktadır. Düşünür, devlet adamı, tarih felsefecisi ve toplum bilimcisi İbn-i Haldun’un Mukaddime kitabı; Tarih, iktisat, sosyoloji ve siyaset gibi birçok sosyal bilim için temel teşkil eden görüşlerin yer aldığı bir eserdir.

Modern historiyografinin, sosyolojinin ve iktisadın öncülerinden İbn-i Haldun 1332 yılında Tunus’ta doğmuştur.

14. yüzyılın en büyük düşünürlerinden, İbn-i Haldun’un 1406 yılında Kahire’de ölmüştür.

İbni Haldun sözleri

İbn-i Haldun’un Sözleri

Matematik insanın davranışlarını değiştirir; hatta insanı dürüst kılar.

İlim bir kuyu, tartışma ise onun kovası gibidir.

Akletmek Müslümanlar tarafından terk edildi ve bu yüzden zelil bir hale düştüler.

Mağluplar galipleri taklit ederler.

Bil ki mantık ilminde esas, ispat etmektir.

İnsanı açlık öldürmez, alıştığı tokluk öldürür.

Devletler de tıpkı insanlar gibi doğar, büyür, yaşlanır ve ölürler.

Adaletsizlik medeniyeti mahveder.

Coğrafya kaderdir.

Öğretmenler, bilim sahibi olma yolunda öğrencilerine kitaplarını ezberletirler. Ancak bilimsel tartışmalarla ve münazalarla, konuları ve sorunları zihinde yerleştirme suretiyle kestirilebileceğini unuturlar.

Gayri memnunlar medeniyet kuramazlar.

Kalpleri müteferrik olanların akılları birleştirilemez.

Her akıl, gücünün yetmediği ve idrak edemediği şeyleri inkar eder.

Aklın birçok mertebeleri var. Önce dış dünyanın idraki: taakkul. Taakkul demek tasavvur demektir, buna akl-ı temyizi de derler. İnsan bu meleke ile faydalıyı za-rarlıdan ayırır.

Geçmiş geleceğe, su damlasının bir diğerine benzediğinden fazla benzer.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.