3 Aralık 2023

Immanuel Kant Eğitim Üzerine Kitap Özeti

Alman Felsefesinin Kurucu İsimlerinden Biri Olan Alman Filozof, Yazar Immanuel Kant’ın Eğitim Üzerine Eserinin Özeti.

Immanuel Kant’ın eğitim hakkında yazmış olduğu Eğitim Üzerine adlı eseri eğitim hakkında birçok bilgi içermektedir.

Immanuel Kant’ın eğitim hakkında düşüncelerini merak edenler Immanuel Kant’ın Eğitim Üzerine adlı eserini mutlaka okumalı.

Immanuel Kant Eğitim Üzerine

Alman Filozof Immanuel Kant’ın Eğitim Üzerine Kitabının Özeti

Hayatı boyunca beşeri ve tabii bilimlerin var olan ilk ilkelerinin tespiti ile uğraşmayı görev edinmiş olan Immanuel Kant, Eğitim Üzerine ile birlikte bir çocuğun doğumu ile başlayan süreçten eğitime gereksinim duymayacağı döneme gelene kadar ki süre içerisine ailesi tarafından tabi tutulması gereken terbiye ve talim süresinin yalnızca esaslarını değil aynı zamanda bunları ne şekilde uygulaması gerektiğini de göstermektedir.

‘’Ne var ki çocukların sadece uysallaştırılması yeterli değildir; çünkü onların düşünmeyi öğrenmesi daha büyük önemi haizdir. Düşünmeyi öğrenerek insan keyfi, gelişigüzel değil, sabit, değişmez ilkelere göre hareket etmesini öğrenmeye başlar.’’ diyerek elini taşın altına koymuş ve yalnızca ilkeli insanların oluşması adına nelerin yapılması gerektiğini söylemenin yeterli olmadığının da altını çizmiştir.

‘’Özgürlük sevgisi doğal olarak insanda o kadar güçtür ki, bir kere özgürlüğe alıştığında, artık her şeyi onun uğruna feda edecektir. Sırf bu sebepten ötürü talim terbiyenin disiplin kısmı çok erken dönemlerde yerini almalıdır çünkü bu yapılmadığı zaman, hayatta daha sonra kişiliği değiştirmek kolay olmayacaktır. Disiplinden yoksun (yani kendi kendine sınırlama becerisi gelişmemiş) insanlar gelip geçici her arzuyu, her hevesi takip etmeye yatkındırlar. Bunu vahşi kavimler arasında da görürüz, onlar her ne kadar bir müddet Avrupalılar gibi iş yahut vazifelerini yerine getirseler de, hiçbir zaman Avrupalılara, Avrupalıların tarz ve tavırlarına alışamazlar. Onlardaki, Rousseau ve diğerlerinin tasavvur ettikleri gibi, soylu özgürlük duygusu değil, fakat bir türlü barbarlık deyiş yerinde ise hayvanlık, henüz gelişmemiş insani tabiattır. Dolayısıyla insanlar kendilerini erken yaşlarda aklın buyruklarına boyun eğmeye alıştırmalıdır.’’ demesi ile birlikte çocukların çok ufak yaşlardan itibaren en iyi şekilde nasıl eğitilmesi gerektiğini de belirtmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.