30 Mayıs 2023

Jean de La Fontaine Kimdir ?

La Fontaine’in Hayatı, La Fontaine’in Fabl Hikayeleri, La Fontaine’in Öyküleri, La Fontaine’in Eserleri, La Fontaine’in Hayvan Karakterleri Nelerdir, La Fontaine’in Ders Veren Hikayeleri, La Fontaine’in Biyografisi, La Fontaine’in Resimleri, La Fontaine’in Ülkesi, La Fontaine’in Yaşamı, La Fontaine’in En Kısa Masalı Hikayeleri Fableri, Fabl Ne Demektir, Öykünce Ne Demektir, La Fontaine’in Fabları, La Fontaine’in Masalları, La Fontaine Hakkında Kısa Bilgi.

Hemen hemen hepimiz küçükken Fabl türü hikayeler okumuşuzdur. Okuduğumuz hikayelerin kahramanları insanlar değil, hayvanlardır. Ve hayvanların kahraman olduğu bu tür hikayeler hep ders niteliğinde olmuştur. Fabl türünün en güzel örneklerini de La Fontaine hikayeleri oluşturmaktadır. Çocukluğumuzun hikayelerini oluşturan La Fontaine hikayelerini yazan Jean de La Fontaine’yi kısaca tanıyalım.

La Fontaine sonunda ders verme amacı güden, güldüren, düşündüren ve kahramanların genelde hayvanlar olduğu Fabl ya da Öykünce türünde hikayeler ile tanınmıştır.

Fransız şair ve yazar Jean de La Fontaine 8 Temmuz 1621 tarihinde Fransa’da doğdu. La Fontaine zengin bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. La Fontaine Paris’te kolejde hukuk tahsili yapmıştır. La Fontaine’nin ailesinin dindar olması nedeniyle, ailesi onun papaz olması istemiştir. Fakat La Fontaine lise döneminde kiliseden bağını koparmıştır. Okul döneminde hiçbir zaman başarılı bir öğrenci olmamıştır. La Fontaine gençlik yıllarında da orman işleriyle uğraşmıştır. La Fontaine bu mesleği babasından öğrenmişti. Daha sonra farklı alanlarda memurluk görevi yapmış ve hayatı boyunca yaşamını düzene sokamamıştır.

La Fontaine 1673 yılında Madam de la Sablière’nin himayesine girerek burada ilim adamları, felsefeciler ve yazarlarla tanışmıştır. La Fontaine ilk masallarını ise burada yazmıştır.. Çağdaşları, La Fontaine’i bir masal yazarı olarak görmekteydi. Fakar La Fontaine, yazdığı masallarda tıpkı Oğuz Türklerinin bilinen en eski epik destanlarından olan Dede Korkut masallarındaki uslupla hayvanlara ahlaki karakterler vererek onların şahıslarında bazı insan karakterlerini tenkit etmiş, bir ahlak dersi vermiştir. La Fontaine’in yapmış olduğu bu edebi olaya edebiyatta teşhis ve intak sanatı denir. La Fontaine’in bu hususiyeti çok geç fark edilmiştir. Eserlerinde sadelik ve açıklık görülür. Konuşma şeklinde akıcı şiirleri, hayvanlar üzerinde tenkitleri, incitmeden iğneleme usulleri ile Fransız edebiyatına büyük eserler kazandırmıştır.

La Fontaine masalları çoğunlukla herkesin anlayabileceği bir şekilde yazılmıştır. La Fontaine’in canlı, hızlı, incelik ve nükte dolu bir anlatımı vardır. Kişilerini hemen daima hayvanlar arasından seçerse de bazen insanları, bilhassa köylüleri de olaylara karıştırır. Sık sık bahsettiği hayvanlar aslan, kurt, tilki, eşek ve horozdur.LaFontaine

La Fontaine’in masalları toplam olarak 238 adet olup, 12 kitapta toplanmıştır. 1668’de basılan ilk altı kitabında 124 masal vardır ve bunlar birinci cildi meydana getirir. İkinci cilt 1678’de basılan beş kitaptır. En son 1694’de bastırdığı üçüncü cilt ise tek kitaptır.

Jean de La Fontaine 13 Nisan 1695’te Paris’te öldü. Jean de La Fontaine’in eserleri birçok farklı dillere çevrilmiştir.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.