26 Mart 2023

Mahfi Eğilmez Kitap Önerileri

Ekonomist, Yazar Mahfi Eğilmez’in Kitap Önerileri

Ekonomi İle İlgili Kitap Önerileri, Kitap Tavsiyeleri, Okunması Gereken Ekonomi Kitapları Arıyorsanız Ekonomist, Yazar Mahfi Eğilmez’in kendi web sitesinde yayınlamış olduğu kitap önerilerinden yer alan ekonomi ile ilgili kitapları okuyabilirsiniz.

Ekonomist, Yazar Mahfi Eğilmez’in Kitap Önerileri Listesi

Mahfi Eğilmez'in Kitap Önerileri

1. Biltekin Özdemir, Osmanlı Devleti Dış Borçları, Remzi Kitabevi, 2017

2. Yusuf A. Kalyoncuoğlu, Mayıs Çiçeği ve Hazine Yelkenlileri, Scala Yayıncılık, 2018

3. Fabrizio Casaretto, Finansal Korunma Hedging, Scala Yayıncılık, 2017

4. Tevfik Güran, İktisat Tarihi, Der Yayınları, 2017

5. Turan Serdengeçti, Türkiye’de Yatırım Teşvik Mevzuatı, ASO Yayını, 2017

Ekonomist, Yazar Mahfi Eğilmez’in 2018 Yılı Kitap Önerileri ve Kitap Hakkında Bilgiler.

Biltekin Özdemir, Osmanlı Devleti Dış Borçları, Remzi Kitabevi, 2017

Özdemir’in daha önce iki kez farklı yayınevlerinden çıkan bu önemli kitabına daha önce de değindim, yazılarımda referans olarak kullandım. Bu kez kitap Remzi Kitabevi tarafından basılmış. Özdemir, kitabında Osmanlı dış borçlarını, bu borçları doğuran nedenleri, borçların yapısını tarihsel bir çerçevede ve büyük bir yetkinlikle ele alıp inceliyor ve değerlendiriyor. Osmanlı dış borçlarının Türkiye Cumhuriyeti tarafından nasıl ve hangi tarihlerde ödendiği kitabın önemli bölümlerinden birisini oluşturuyor. Kitap ayrıca son derecede önemli ekler içeriyor. Osmanlı’dan borç devralmadık şeklinde saçma sapan görüşlerin ortaya atıldığı bir dönemde işin gerçeğini öğrenmek isteyenler açısından çok önemli olan bu kitabı ekonomiyle ilgilensin ilgilenmesin tarihi gerçekleri öğrenmek isteyen herkese öneriyorum.

Yusuf A. Kalyoncuoğlu, Mayıs Çiçeği ve Hazine Yelkenlileri, Scala Yayıncılık, 2018

Kalyoncuoğlu, bu kitabında son derecede ilginç bir yolculuğa çıkarıyor insanı. Bu yolculuğun bir yerinde, Roma İmparatorluğu’nun izlediği siyaset ile Amerika Birleşik Devletlerinin izlediği siyaseti karşılaştırıyor, aralarındaki benzerlikleri ve farkları ortaya koyuyor. Sonra Çin’in Ming hanedanı sırasında dünyayı keşfe yolladığı gemilerin getirdiği bilgilerin Çin’in nasıl içine kapanmasına yol açtığını ortaya koyuyor. 1400’lerde dünyanın en güçlü ekonomisine sahip olan Çin’in nasıl olup ta yanlış bir kararla geri kaldığını adeta bir öykü gibi sunuyor. Aslında ekonomi ve finans ağırlıklı bir kitap olmasına karşın zaman zaman bir masal kitabı kadar kolay okunan bir kitap çıkıyor ortaya. Okumanızı öneririm.

Fabrizio Casaretto, Finansal Korunma Hedging, Scala Yayıncılık, 2017

Fabrizio Casaretto, Cenevizli – İstanbullu bir Levanten. Risk yönetimi ve türev piyasaları konusunda Türkiye’de yapılabilecek çok fazla şey olduğunu gördüğü için bu kitabı yazmış. Kitap, risk yönetiminden başlayıp türev piyasalarının tanımını yapıyor ve bu piyasalarda kullanılan enstrümanları ele alıyor. Vadeli kontratlar, opsiyonlar, pozisyon açmak ve kapatmak gibi az bilinen konular incelendikten sonra teknik analize giriş yapılıyor. Sonra da korunma uygulamaları hem ticaret alanındaki korunma hem de finansal piyasalarda korunma olarak iki alt başlıkta ele alınıp ayrıntılarıyla inceleniyor. Her geçen gün daha fazla önem kazanan bu konularda bilgi edinmek isteyenler kadar bilgilerini tazeleyip derinleştirmek isteyenler için de çok yararlı bir kitap.

Tevfik Güran, İktisat Tarihi, Der Yayınları, 2017

Tevfik Güran, iktisat tarihi ve Osmanlı tarihi üzerinde kırk yıldan uzun süredir çalışan bir bilim insanı. Güran, bu önemli kitabında tarım devriminden başlayarak ilk çağ ekonomilerini, orta çağda yaşanan büyük değişimleri, coğrafi genişleme ve yarattığı sonuçları, sanayi devrimini, sanayileşmenin dünyaya yayılmasını, ardından 19 ve 20’nci yüzyıllarda ekonomide yaşanan gelişmeleri ve değişimleri son derecede akıcı bir üslupla ele alıyor. Kitap bazen bir olaylar akışı halini alsa da çoğu kez önemli yorumlarla tamamlanan kolay okunan bir tarih kitabı olarak karşımıza çıkıyor. Ekonomi öğrencileri kadar ekonomiyle ilgilenip de tarihte ekonomik olayların ve sorunların nasıl gelişip değiştiğini merak eden herkes için son derecede yararlı bir kaynak niteliği taşıyor.

Turan Serdengeçti, Türkiye’de Yatırım Teşvik Mevzuatı, ASO Yayını, 2017

Eski Teşvik ve Uygulama Genel Müdürü Turan Serdengeçti, yıllardır uğraştığı, yön verdiği ve çözüm ürettiği bir alan olan teşvik konusunu ele alıp bütün yönleriyle incelemiş bu kitapta. Kitap, Türkiye’deki yatırım teşvikleri mevzuatını soru-cevap formatında ele alıyor ve akla gelebilecek hemen her türlü sorunun yanıtını veriyor. Kitapta teşviklerle ilgili 206 soru ve yanıtın yanı sıra konuyla ilgili tablolar da yer alıyor. Yatırım teşvikleri konusunda eşsiz bir başvuru niteliği taşıyan kitabın yatırım yapacaklara, teşviklerden yararlananlara, müşavirlere ve bu işleri yürüten bürokratlara çok yararlı olacağını düşünüyorum.

Oktay Kızılkaya, Emrah Sofuoğlu, Türkiye’de Cari İşlemler Açığı Sorunu ve Enerji Politikaları, Nobel Bilimsel Eserler Yayını, 2017

Türkiye’nin en önemli meselelerinden birisi cari açık ve bu meseleyi sorun haline getiren konuların başında da enerji ithalatı geliyor. Kızılkaya ve Sofuoğlu bu konuyu temeline inerek incelemeye çalışıyorlar kitaplarında. Önce meselenin teorik yapısını ele alıp tanımları, kavramları yerli yerine oturttuktan sonra Türkiye’de bu sorunun nasıl ortaya çıktığını inceliyorlar. Cari açığın altında yatan nedenleri alıp tartışıyorlar. Sonra da bu sorunun temelinde yer alan enerji ihtiyacı konusunda enerji politikalarını masaya yatırıyorlar. Kitabın özelliklerinden birisi bu kadar önemli bir meseleyi parçalarına bölüp ele alması, ikincisi de bu zor konuyu olabildiğince anlaşılır biçimde sunması.

Kaynak: www.mahfiegilmez.com

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.