7 Haziran 2023

Tapduk Emre Kimdir ?

Yunus Emre’nin Hocası Kimdir, Tapduk Emre’nin Hayatı, Taptuk Emre’nin Biyografisi, Tapduk Emre’nin Ölüm Tarihi, Tapduk Emre’nin Mezarı Nerededir, Tapduk Emre’nin Sözleri, Tapduk Emre’nin Türbesi Nerededir, Taptuk Emre’nin Hayatı Kısaca, Taptuk Tapduk Kelimesinin Anlamı Nedir, Tapduk Ne Demektir, Tapduk Nedir, Yunus Emre’nin Hocası Tapduk Emre Hakkında Bilgiler bilgebilir.com adresinde.

Yunus Emre’nin hocası olan Tapduk Emre, 1200 ile 1300’lü yıllar arasında günümüzde Aksaray olarak adlandırılan İç Anadolu bölgesinde yaşamıştır. Mutasavvıf ve Bektaşi dervişi olan Taptuk Emre, Yunus Emre’nin mürşididir.

Horasanlı olan Taptuk Emre, Cengiz Han baskısı sıralarında Anadolu’ya gelmiştir. Doğum tarihi tam olarak bilinmeyen Taptuk Emre’nin 1210 ile 1215 yılları arasında doğduğu varsayılmaktadır.

Tapduk Emre, Hacı Bektaş Veli, Mevlâna ile aynı çağda yaşamıştır. Tapduk Emre ile ilgili bilgiler oldukça azdır.  Tapduk Emre, Yunus Emre’nin hocasıdır. Yunus Emre gibi bir Ulu şahsiyeti yetiştirmiştir.

Tapduk Ne Demektir?

Tapdık, Taptık, Taptuk’da denilmekte olup Tapduk sözcüğü, İslamiyet öncesi Türk topluluklarında da var olan bir isimdir. Tapduk, Türk ve Altay mitolojisinde yer alan söylencesel kahramandır.  Ayrıca Taptuk’un anlamı, doğumuna çok sevinilen erkek çocuklara konulan ‘bulduk’ anlamına gelen bir addır.

Birçok görüşe göre Yunus Emre’nin şeyhi olan Tapduk Emre’nin adının buradan geliyor olması muhtemeldir.

İskender Pala’nın Od isimli romanında Tapduk Emre’den de bahsetmektedir. Taptuk Emre’den itibaren Anadolu’da bir “Taptuklular” topluluğunun varlığına rastlanır.

Taptuk Emre, Nallıhan topraklarında kırk yıl yaşayan ve dünya çapında tanınan büyük halk ozanı ve gönül adamı Yunus Emre’nin hocasıdır.

Tapduk Emre’nin Ölüm Tarihi

Taptuk Emre’nin doğum tarihi gibi ölüm tarihi de net olarak bilinmemekle birlikte 1321 yılında öldüğü kabul edilmektedir.

Tapduk Emre’nin Mezarı Nerededir?

Taptuk Emre’nin mezarı, Ankara ili, Nallıhan ilçesi, Emrem Sultan Köyü’nde bulunmaktadır.

Tapduk Emre’nin Türbesi Nerededir?

Emrem Sultan Köyü girişinin sağında hafif meyilli bir arazi üzerinde bulunan mezarlık içinde yer alır. Kare planlı ve kubbelidir. Duvarları içerden 6×6 m boyutunda ve 1,6 m kalınlığındadır. Sarıyar Barajı’nın yapımı sırasında 1954-1958 yıllarında Etibank tarafından türbe onarılırken kubbeyi korumak ve akıntıyı önlemek amacıyla kubbenin üzerine, ahşap üzeri kiremit kaplı şemsiye külah şeklinde, dışa taşkın saçaklı bir çatı yapılmıştır.

Türbe 1991 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilmiş, aynı yıl yapılan restorasyon ile de bugünkü görünümüne kavuşmuştur. Restorasyon sırasında türbenin önünde yer alan ekler kaldırılmış, kubbenin üzerindeki kiremitli çatı sökülerek kubbe onarılmış, cami avlusunda saklanan orijinal kapı kanatları da korunması için Ankara Etnografya Müzesine gönderilmiştir.Taptuk Emre

Yunus Emre şiirlerinde Tapduk Emre’nin tasavvufi görüşünü şöyle anlatmıştır:

Varduğumuz illere, şol safa gönüllere

Halka Tapduk mânâsın saçtık elhamdülillah

Taptuğun tapusuna, kul olduk kapısına. Yunus miskin çiğ idik, piştik elhamdülillah.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.