7 Haziran 2023

Türkiye İstatistik Kurumu Tüik Nedir ?

Türkiye İstatistik Kurumu Tüik Nedir, Görevleri ve Yetkileri Nelerdir, Görev ve Sorumlulukları Nelerdir, Türkiye İstatistik Kurumu Tüik Personel Alımı, Türkiye İstatistik Kurumu Tüik İş Başvurusu Nasıl Yapılır, Türkiye İstatistik Kurumu Tüik Nerededir, Türkiye İstatistik Kurumu Tüik Hakkındaki Her Şeyi bilgebilir.com’da bulabilirsiniz.

Türkiye İstatistik Kurumu kısaca TÜİK, 1926 tarihinde kurulduğu zaman Başbakanlığa bağlı olan fakat daha sonra Kalkınma Bakanlığı’na geçen TÜİK Kalkınma Bakanlığı’na bağlı bir araştırma kurumudur.

Türkiye İstatistik Kurumu – TÜİK Tarihçesi
Türkiye İstatistik Kurumu ya da kısaca bilinen adı ile TÜİK 26 Şubat 1926 tarihli ve 3517 sayılı Merkezi İstatistik Dairesi Hakkındaki Talimatnamenin Meriyete Vaz’ına Dair Kararname ile Merkezi İstatistik Dairesi Başbakanlığa bağlı olarak kurulmuştur.

1945 yılında kurumun adı İstatistik Genel Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.

TÜİK’in eski adı idi Devlet İstatistik Enstitüsü ya da kısaca bilinen ismi ile DİE.

1952 yılında tekrar İstatistik Umum Müdürlüğü adını almıştır.

1960 yılında tekrar İstatistik Genel Müdürlüğü adını almıştır.

1962 yılında Başbakanlığa bağlı Devlet İstatistik Enstitüsü kurulmuştur.

2005 yılında kurumun adı Türkiye İstatistik Kurumu olarak değiştirilmiştir.

2011 yılında Türkiye İstatistik Kurumu – TÜİK, Kalkınma Bakanlığı’na bağlandı.

TÜİK’in başlıca çalışması olan nüfus sayımları 2007 yılından beri Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi ya da kısaca ADNKS temelinde açıklanmaktadır. Bu sayım daha eski yıllarda 5 yıllık dönemlerle yapılıyor iken 2007 sonrasında sayım sonuçları yıllık olarak açıklanmaya başlamıştır.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun – TÜİK’in Görev ve YetkileriWeb Haber-640-428

Resmi İstatistik Programını hazırlamak.

Program ile belirlenen istatistiksel faaliyetlerin yürütülmesini organize etmek ve uygulanmasını sağlamak.

Resmî istatistiklerin üretimi sırasında kullanılacak istatistiksel yöntemleri, tanımları, sınıflamaları ve standartları, ulusal ve uluslararası normlara uygun olarak belirlemek.

Ülkenin ekonomi, sosyal konular, demografi, kültür, çevre, bilim ve teknoloji alanları ile gerekli görülen diğer alanlardaki istatistiklerini derlemek, değerlendirmek, analiz etmek ve yayımlamak.

Resmî istatistik sonuçlarının bilimsel ve teknik açıklamalarını yapmak.

İstatistik alanındaki bilimsel araştırma teknikleri ile istatistiksel yöntem ve bilgi teknolojilerine ilişkin gelişmeleri takip etmek ve bunların uygulanması için gerekli önlemleri almak.

İstatistik alanındaki ulusal ve uluslararası öncelikleri dikkate alarak istatistiksel veri ihtiyacı duyulan alanları ve veri derleme yöntemlerini ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği ile belirlemek.

Programın kurum ve kuruluşlara verdiği resmî istatistik görevlerinin yerine getirilmesini izlemek, bu kurumlarca üretilen istatistiklerin uluslararası standartlara uygunluğunu incelemek, kalite kontrolünü yapmak ve bu konularda teknik destek ve koordinasyonu sağlamak.

Kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsediği temel ilkeler çerçevesinde, Kurumun orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek; Kurumun stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedeflerine bağlı olarak teşkilât yapısını, hizmet kalite standartlarını, yönetim hizmet ve süreçlerini sürekli geliştirici tedbirler almak.

Programın uygulanmasına ilişkin Yıllık İzleme Raporlarını hazırlamak.

İstatistiksel bilgilerin saklanmasını, kullanıcıya sunulmasını, bu alanlara ilişkin sistemlerin geliştirilmesini ve bu amaçla ulusal ve uluslararası bir bilgi ağı ve bilgi akış sisteminin oluşturulmasını koordine etmek.

Ulusal kayıt sistemlerinin oluşturulmasında standartları tanımlamak, uygulamak ve kurumlar arası koordinasyon ile uygulanmasını sağlamak.

Uluslararası düzeyde karşılaştırmalar yapmak amacıyla diğer ülkelere veya ülke gruplarına ait göstergeleri takip etmek, değerlendirmek ve gerekli durumlarda yayımlamak.

İhtiyaç duyulan alanlarda veri üretilmesi, teknik kapasitenin geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla, ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde araştırma ve teknik yardım projeleri hazırlamak, geliştirmek ve yürütmek.

İstatistikle ilgili konularda diğer ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğini sağlamak ve uluslararası toplantılar düzenlemek.

Kanunla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Başkanlık, yüksek öğretim kurumlarının görevleri saklı kalmak şartıyla, Kurumun görev alanına giren konularda üniversiteler ve diğer eğitim kurumları ile işbirliği yaparak ulusal ve uluslararası eğitim ve araştırma merkezleri kurabilir.

Türkiye İstatistik Kurumu’nda – TÜİK’te Personel İstihdamı

Kurumumuzda personel istihdamı KPSS A ve KPSS B grubu sınav sonuçlarına göre yapılmaktadır. KPSS A grubundan alınacak kariyer uzmanlığı için başarı sırasına göre Uzman Yardımcısı Sınavı yapılmaktadır.

Uzman Yardımcılığı Sınavına başvurabilmek için, en az dört yıllık lisans eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme, iktisadi ve idari bilimler, mühendislik ve iletişim fakülteleri ile istatistik, kimya, matematik, fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak gerekmektedir.

Ayrıca Uzman Yardımcısı adaylarından, İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, Rusça, Çince ve Arapça dillerinden birinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS)’ndan en az 50 puan veya buna denkliği kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan ve geçerlilik süresi dolmamış belge ibraz etmesi istenmektedir. KPSS B grubundan ise kurumun personel ihtiyacına göre İstatistikçi, Matematikçi, Mühendis, Sosyolog, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Grafiker, Memur, Ekonomist, Tekniker ve teknisyen gibi diğer kadrolardan alım yapılmaktadır. KPSS B atamaları ihtiyaç halinde her yıl iki kez yapılmakta olup norm kadro ve yıl içersinde açıktan atama kontenjanı doğrultusunda istihdamı planlanan kadro sayısı, birimi ve unvanı Devlet Personel Başkanlığına bildirilmektedir. Devlet Personel Başkanlığı kamu kurumlarının talepleri doğrultusunda belirlediği kadrolara ÖSYM tarafından alınan tercihler doğrultusunda yerleştirme yapmaktadır.

Türkiye İstatistik Kurumu İletişim – TÜİK İletişim
Adres: Devlet Mah.Necatibey Cad. No:114 06650 Çankaya/ANKARA
Telefon: 0 312 410 0 410
Email: bilgi@tuik.gov.tr
Resmi Web Adresi: http://www.tuik.gov.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.