1 Ekim 2020

Yunus Emre Aşkın Yolculuğu

Yunus Emre Aşkın Yolculuğu Dizisi Hangi Gün, Yunus Emre Aşkın Yolculuğu Dizisi Oyuncuları, Yunus Emre Aşkın Yolculuğu Dizisi Kaç Bölüm, Yunus Emre Aşkın Yolculuğu Dizisi Ne Zaman, Yunus Emre Aşkın Yolculuğu Dizisi Hangi Kanalda, Yunus Emre Aşkın Yolculuğu Dizisi İzle, Yunus Emre Aşkın Yolculuğu Dizisinde Yunus Emre’yi Kim Canlandırıyor, Yunus Emre Aşkın Yolculuğu Dizisinde Yunus Emre’yi Kim Oynuyor, Yunus Emre Aşkın Yolculuğu Dizisi Konusu, Yunus Emre Aşkın Yolculuğu Dizisi Yeni Bölümleri, Yunus Emre Aşkın Yolculuğu Dizisinin Replikleri.

Diriliş Ertuğrul dizisinin yapımcısı Tekden Film’den Yunus Emre’nin hayatını anlatılacak. Yunus Emre’nin hayatının bambaşka bir üslupla anlatılacağı Aşkın Yolculuğu Yunus Emre Trt ekranlarında ramazan ayı boyunca yayınlanacak.

Tekden Film’in yapımcılığında yapılan ve 22 bölümden oluşacak Yunus Emre Aşkın Yolculuğu adlı dizi 18 Haziran perşembe günü Trt ekranlarında yayınlanacak.

Yunus’un tasavvuf yolunda, hakikate ulaşmak için yaptığı yolculuğu ve bu yolda başta kendi nefsiyle olmak üzere verdiği savaş ile çektiği çileyi konu alan Aşkın Yolculuğu ‘Yunus Emre’ dizisi için Beykoz Kundura Fabrikası’nda 13. yüzyılın dünyası inşa edildi. Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizisi için 10.000 metrekarelik alanda döneme ait iki adet kapalı ve açık plato kurulurken Nallıhan Çarşı, Karatay Medresesi, Tapduk Emre dergâhı, ahi ocağı, han gibi mekânlar inşa edildi.  Ayrıca Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizisi için 250 kostüm ve 150 başlık üretilirken 3.000 metre kumaş kullanıldı.

Yunus Emre Aşkın Yolculuğu dizisinde; Bitmeyecek bir yol hikâyesidir aslında Aşkın Yolculuğu Yunus Emre, Sözü zamana hükmeden bir kahramanın hikâyesi, Hamdım, piştim, yandım, Halk kahramanının içsel yolculuğu, Hak ereni Yunus Emre’nin hayatı anlatılacak.

Yunus Emre Aşkın Yolculuğu Dizisinin Oyuncuları

Diriliş Ertuğrul dizisindeki Şahabettin Atabey karakteri ile tanıdığımız Gökhan Atalay, Yunus Emre karakterini canlandıracak.

Tapduk Emre’yi Payidar Tüfekçioğlu, Molla Kasım’ı Baran Akbulut, Bacım Sultan’ı Seda Tosun, Ahi Mesud’u Mehmet Çepiç ve Hanım Ağa’yı Asuman Çakır oynayacaklar. Dizi de ayrıca Rüzgar Aksoy, Ergun Taş, Umut Tanyolaç, Sedat Erdiş, Murat Ercanlı, Saygın Aşan, Ahmet Talay, Müge Uyar, Birand Tunca, Atilla Kılıç, Kaptan Görmen, Mehmet Ali Tunca,  Emrah Girgin ve Samet Demir gibi güçlü isimler yer alıyor.

Yunus Emre Aşkın Yolculuğu Dizisinin Konusu

Anadolu Selçuklu Devleti içerisinde Moğol etkisi kendini devlet yönetimden dini fetvalara kadar her yerde göstermektedir. Moğolların arzuladığı gibi devleti idare ve sevk eden Anadolu Selçuklu Başveziri Muinuddin Pervane, makamlara yaptığı atamalara liyakati hiçe sayan bir tutum sergilemektedir. İdarenin ehil ellerde olmaması da toplum içerisinde ki birliği ve dirliği bozmaktadır.

Anadolu Selçuklularını yok oluşa götüren bu sürecin çözümü için üretilen reçeteler ise ayrı bir çatışmanın merkezidir. Dönemin kanaat önderleri olan ilim sahibi âlimler ve şeyhler ile sivil toplum kuruluşları mahiyetinde ki medreseler, tarikatlar, tekkeler, ahi ocağı gibi kurumlar hazırladıkları reçeteleri kabul ettirme aşamasında çetin tartışmalar geçmektedir. 13. Yüzyılda hal böyle iken hikâyemizin kahramanı olan Yunus, ilminden güç alarak vazifesini layıkıyla yapmak gayesiyle Sivrihisar’a doğru yola çıkar. Yolda Tapduk Emre olduğunu bilmediği bir ihtiyarla tanışıp onunla yoldaşlık eder.

Yolculukları boyunca İhtiyara aldığı eğitimden, kadı olduğundan dem vurur. Genç Yunus’un kadılığını ve aldığı medrese eğitimin, ilmini ne kadar önemsediği bellidir konuşmalarından…

Yoldaşlıkları Sivrihisar’a geldiklerinde son bulur. Kadı Yunus toplumda ki bu kargaşa ortamında devlet içerisinde çok önemli bir makamda görevini icra etmektedir. Yunus; Sivrihisar kazasına Kadı’lık yapmakta; Moğol baskısıyla bozulan liyakat düzenini tekrar inşa etmek için uğraşmaktadır. Çünkü Kadı Yunus’a göre kurtuluş ancak liyakat düzeninin sağlanması ile olacaktır.

Yunus; Kazanın en yüksek mercisinde oturan yöneticisidir. Sivrihisar’da vazifeye başlar başlamaz, bir idamlık davasında, zanlının idamı yönünde fetva veren Yunus’un bu fetvası, müridi olan yakınlarınca Şeyh Tapduk Emre’ye gösterilir. Tapduk Emre fetvanın yanlış, hükmün de geçersiz olduğunu beyan eder. Hükmünün Tapduk Emre adında bir şeyh tarafından yanlışlığının iddia edilmesi Yunus’u çok kızdırır. İddiasını ispata davet etmek için Tapduk Emre’nin dergâhına vardığında onun yoldaşlık ettiği ihtiyar olduğunu görür ve şaşırıp kalır.

Tapduk Emre’nin iddiasını kaynaklarla ispat etmesinin ardından Yunus büyük bir ruhi sarsıntının içinde bulacaktır kendisini. En iyi medreselerde eğitim görmüştür, ama yarı âmâ ve ümmi bu şeyh onun bütün ilmini ve makamını alaşağı etmiştir…

Yaşadığı sorgulama, Yunus’u yeni sorulara sevk edecektir. Bilgi nedir? İlim sahibi olmak nedir? Kendisinin bunca senelik medrese eğitimiyle bilmediğini,  ümmi bir şeyh nereden bilmektedir? Bunları bildiği halde ümmi ise ümmilik nedir? Bu yargılama sonucu Tapduk Emre’ye gidip ona beyat verir. Müridi olmak ister. Tapduk Emre, Yunus’un beyatını kabul etmeyip ona adalet tavsiye ederek gönderir… Yunus artık tamamen içine dönmüştür. Sürekli kötü rüyalar gören Yunus’un yaşadığı buhran günbegün ruhunu sarar.

Yunus bir kez daha Tapduk Emre’nin huzuruna gider. Yunus’un ısrarı karşısında Tapduk Emre, bu yola çıkmak için maddi manevi bütün biriktirdiklerini dağıtması gerektiğini söyler. Yunus, Tapduk’a kul olmak için cübbesini çıkarır, kadılıktan istifa eder. Tapduk makamıyla birlikte ilmini de terk etmesini söyler. Bunun için de Yunus’a ‘ben bilmem’ zikri verir, derviş hırkasını giydirir… Diğerlerinden farksız, herkes gibi sıradan bir derviş olarak, hakikat yoluna çıkmaya talip olan Yunus yaşadığı bu dönüşüm sonucunda hakikati arama yoluna çıkar. Aşkın Yolculuğu Yunus Emre, bu yolculuğun sonuna geldiğinde, artık sözü zamana hükmeden bir kahramana dönüşecektir.

Yunus Emre, hamlıklarından kurtularak pişmek için Tapduk Emre kazanına girmiştir.  Makamını ve mevkisini terk edip, Tapduk’a intisap ederek tekke hayatına başlayan Yunus, kemâlat yolculuğunun bu pişme safhasında; celali yönü de olan Şeyhi Tapduk Emre tarafından çok sert, hırpalayıcı bir imtihanlar zincirinden geçirilecektir. Bu imtihanlar, tarikat dünyasını oluşturan düsturlar, eğitim yöntemleri, ritüeller ve sembollerle bezenmiş hikâyelerden oluşacaktır.

Fiziki olarak sıradan işlerle meşgul olan Yunus diğer yandan tekke içerisindeki benlik mücadelelerine şahit olacak, bu mücadelelerde taraf olmadığı halde; Tapduk Emre’nin halifesi olan ve Tapduk Emre’nin kızı Bacım Sultan ile evlenip, posta oturmak isteyen Molla Kasım’ın hasmane duygu ve tavırlarına muhatap olacaktır. Bu süre boyunca Şeyh’i Tapduk Emre tarafından bir karakter tahliline tabi tutulmakta tabir caizse Tapduk tarafından Yunus’un “nefis röntgeni” çekilmektedir.

Aşkın Yolculuğu Yunus Emre bambaşka bir anlatımın mimarı olacaktır. Tekkede geçirdiği zamanın ardından o kendine güvenen; medreseli, makam sahibi genç Kadı Yunus gitmiş, Derviş Yunus gelmiştir. Ama hakikat yolunda giriştiği mücadele ve tutulduğu imtihanlar henüz bitmemiştir. Bir yandan Şeyhinin kendisi için uygun gördüğü usullerle Aşkın Yolculuğuna devam eden Yunus; öte yandan kendisini rakip gören Molla Kasım tarafından düşman addedilmektedir. Yunus, Molla Kasım’ın bu nefsanî taarruzlarına nasıl karşılık verecek, onun itham ve iftiralarıyla nasıl mücadele edecektir?

Bitmeyecek bir yol hikâyesidir aslında Aşkın Yolculuğu Yunus Emre… Yolculuğunun piştim deminde Yunus’un bir sonraki safha olan yandım demine kendisini hazır edecek nefis mücadelesini en çetin haliyle yaşayacak,  birbirinden sert imtihanlara tabi tutulan Yunus’un nefsinin en güçlü yanları törpülenecektir!

Aşkın Yolculuğu Yunus Emre nefis mücadelesinin aşamalarını gözler önüne serecek ve bu süreç; hakikat yoluna çıkan bir dervişin Şeyhi tarafından, kendine özgü usulleri ihtiva eden eğitimlerinden müteşekkil, heyecanlı, meraklı ve seyredeni içine alan bir hikâye anlatacaktır. Yıllar önce genç bir kadı iken makamı mevkii terk eyleyip intisap ettiği Tapduk Emre ocağında, hamken pişen Derviş Yunus, artık hakikat yolculuğundaki son safhadadır. İhtiyarlamaya yüz tutmuş Yunus’un artık saçına, sakalına aklar düşmeye başlamıştır.

Aşkın Yolculuğu Yunus Emre artık bir hak ereni olmuş yıllarca dergâha hizmet ettikten sonra, Molla Kasım tarafından çıkarılan bir dedikodu üzerine tekkeden gönderilip, tekrar geri gelince Tapduk Emre tarafından ‘Söyle Yunus’ iltifatına mazhar olmasıyla başlayacaktır. Yolcusunun bitmediği bir kapıdır Aşkın Yolculuğu Yunus Emre.

Yıllar boyunca Şeyh’i tarafından terbiye edilip, kemalat yolunu tamamlayan Aşık Yunus, şeyhinin bu iltifatı ile içindeki hakikati “şiir” formunda söylemeye başlayacaktır. Aşkın Yolculuğu Yunus Emre hakikatinin şiir olarak lütfedilmesinin zahiri sebebi ise Hazret-i Yunus’un yaşadığı dönemde, en geçerli, irşat vasıtasının “kelam”, yani “söz’ olmasıdır.  Kurtuluş arayan insanlara dönemi içinde en hızlı ulaşan, her kişinin maddi bir bedel ödemeden ulaşabildiği, yaratılanı ayırmadan her gönle şifa olan, bir insanlık, kurtuluş reçetesidir onun şiiri.

O Artık, benliğini aradan çıkarmış, sadece haktan geleni insanlara nakleden, kendini vasıta eden bir Hak Ereni olmuştur. Artık bir postta iki şeyh olamayacağını söyleyen Tapduk Emre tarafından Hak sözünü diyar diyar söylemesi için tekkeden gönderilir.. Yunus artık; günün birinde genç bir kadı iken çare düşündüğü kurtuluşun ne olduğunu bilmekte ve diyarlara onu söylemektedir.yunus emre

Anadolu’nun sosyal. İdari ve kültürel olarak en karışık günlerinde, diyar diyar gezer ve kurtuluşun tek reçetesi olarak bildiği gönüller yapma yolunda yürür. Artık onun şiirleri zamanın üzerinde her dilde ve her gönülde yer edecektir.

Yunus Emre Aşkın Yolculuğu Replikleri

Bir ben vardır bende, benden içeri.

Bu aciz kulunu bugün olacağı ve dahi gireceği imtihanlarda muvaffak eyle Yarabbim.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.